За нас "Експресна Каса", бързи кредити

"Експресна каса" е собственост на "Фератум България" ЕООД, която е с водещи позиции в Европа, в предлагането на бързи потребителски кредити.

Компанията предлага този вид финансова услуга от разстояние вече в 20 европейски държави, а също така и в Нова Зеландия и Канада.

"Експресна каса" предоставя на крайния потребител гъвкава и удобна услуга 7 дни в 7 седмицата и денонощна връзка с отдел "Обслужване на клиенти". Целта на "Експресна каса" е да привлече клиенти, с които да изгради дългосрочни взаимоотношения и да се докаже като партньор, на който винаги може да се разчита.

Защо "Експресна Каса"?

  • "Експресна Каса" е най-изгодният бранд за бързи кредити на пазара в България;
  • Кандидатстването за кредит е бързо и лесно;
  • Процесът по кандидатстване и усвояването на кредит е изцяло онлайн;
  • Получавате становище по кандидатурата си до 10минути;

Вашите лични данни и нашият съвет!

"Експресна каса" е марка на "Фератум България" ЕООД, като дружеството е вписано в регистъра на администраторите на лични данни към Комисията за защита на лични данни с Удостоверение № 200599406.

"Фератум България" ЕООД се грижи за своите клиенти, техните нужди и сигурност, като осигурява качествено обслужване, чрез гарантирана защита на личните им данни.

Отпуснатият от Експресна Каса микрозаем е финансов пасив. Ние препоръчваме, преди да кандидатствате за заем, да помислите за вашите финансови възможности и датата, на която ще сте в състояние да върнете заема. Микрозаемите  от Експресна Каса са подходящи за покриване на краткосрочни финансови разходи. Отпускането на заеми е платена услуга, като в случай на просрочване на задължението, просроченият заем се предава за събиране на компании за събиране на дългове, което ще доведе до допълнителни разходи. Неправилното изплащане на договора за заем може да влоши шансовете Ви за получаване на заем в бъдеще от Експресна Каса или други финансови институции! Преди да вземете решение дали да кандидатствате за заем, прочетете информацията на този сайт и се запознайте подробно с преддоговорната информация, предоставена Ви чрез Стандартния Европейски формуляр. Ако е необходимо, консултирайте се с експерт. В случай на спорове и жалби може да се свържете с Комисията за защита на потребителите (http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=10&document_id=118).

Защо да взема кредит от "Експресна каса"?
"Експресна Каса" е марка на групата "Фератум", която е водеща компания в Европа за бързи кредити онлайн или чрез мобилен телефон. Ние предоставяме кредити в много страни от Европейския съюз, а също така и в Австралия и Нова Зеландия. Вече 15 години името на компанията се свързва със сигурност, бързина и прозрачност при отпускането на микрокредити в Европа, както и в Австралия и Нова Зеландия.
Какво представляват бързите кредити?
Бърз заем е малка сума, която можете да получите за кратък период от време, която обикновенно покрива непредвидени разходи до получаване на заплата. За разлика от банковите кредити за бързите заеми/кредити се кандидатства при облекчена процедура, без излишна бюрокрация.
Защо заемите на "Експресна каса" са най-добрите на пазара?
Защото ние сме коректна и лоялна към клиентите си европейска компания и искаме да изградим атмосфера на доверие, коректност и прозрачност в нашите търговски взаимоотношения. Нашата цел е да ви помагаме, когато имате парични затруднения, бързо, лесно и удобно. Само на един клик разстояние!